شرکت نفتی اگزون آمریکا دوباره گزارش ضرر داد

در سایت مدرسه سه بعدی 3dschool مطلب شرکت نفتی اگزون آمریکا دوباره گزارش ضرر داد مشاهده می کنید
شرکت اگزون موبیل آمریکا برای دومین دوره سه ماهه پیاپی گزارش ضرر داد و دلیل آن را کاهش قیمت ناشی از سقوط تقاضای نفت در بازار جهانی عنوان کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت مدرسه سه بعدی 3dschool